Klaudia Szmydt
Pomagam firmom w spełnieniu obowiązków związanych z szeroko pojętym BHP, wdrożeniu RODO oraz systemów zarządzania według norm ISO.
Od wielu lat pracuję w zawodzie Behapowca. Jest to dla mnie nie tylko praca ale przede wszystkim pasja, dzięki której mogę ciągle się rozwijać.
Oto dziedziny, w których Ci pomogę. Wszystko czego uczę robię w praktyce:
Zwiększenie świadomości pracowników a tym samym poprawienie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa informacji.
 • Outsourcing BHP
  Zlecenie obsługi BHP profesjonalistom to sprawdzony i najtańszy sposób zarządzania firmą.
 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe
  W trakcie szkolenia BHP staram się przede wszystkim dbać o poziom koncentracji słuchaczy.
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
  Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy
  Pierwsza pomoc przedmedyczna często ratuje życie. Umiejętne jej udzielenie decyduje o stanie zdrowia, a nawet życiu ofiar wypadków.
Współpracuję z wieloma specjalistami z branży BHP, ratownikami medycznymi i pielęgniarkami by jakość moich usług była na najwyższym poziomie.
 • Audyty wewnętrzne
  Celem tego etapu jest sprawdzenie, czy system jest zgodny z wymaganiami normy.
 • Postępowanie powypadkowe
  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć.
 • Opracowanie instrukcji BHP
  Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.
 • Kompleksowe wdrażanie RODO
  RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. ! Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i przetwarzasz dane osobowe – dotyczy to także CIEBIE!
Wdrożenia ISO
Certyfikat ISO
Z moją pomocą małe i duże firmy mogą przygotować się do uzyskania certyfikatu ISO 9001 - norma jakościowa, ISO 14001 - norma środowiskowa oraz OHSAS 18001 - norma BHP.
Audyt wstępny
Przeprowadzenie audytu wstępnego, którego celem jest zbadanie istniejącej dokumentacji oraz faktycznie działających w firmie procesów.
Wyniki audytu
Wyniki audytu udostępnione są w formie raportu z wytycznymi dotyczącymi dalszych elementów wdrożenia.
RODO
RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, potocznie zwane RODO, ustanawia szereg zmian w przepisach o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisach o swobodnym ich przepływie.
PAMIĘTAJ! Wina naruszenia spoczywa zawsze na Przedsiębiorcy!
Jak działamy krok po kroku:
- Spotkanie z Przedsiębiorcą - Administratorem Danych
Osobowych (ADO).
- Audyt RODO - sprawdzenie na jakim etapie wdrożenia jest firma.
- Przygotowywanie potrzebnej dokumentacji.
- Szkolenie dla wszystkich pracowników.
Zostaw numer. Odzwonimy
Imię i nazwisko(*)
Proszę wpisać swoje Imię i nazwisko.
Telefon(*)
Proszę wpisać aktualny numer telefonu.
Captcha(*)
Nieprawidłowe rozwiązanie, spróbuj ponownie.
E-mail
biuro@bhp-szmydt.pl
Telefon
+ 48 795 924 087
Adres
Robotnicza 20E/67
41-400 Mysłowice, śląskie